Hari Bir Singh

Zijn lev­en staat in het teken van het uit­dra­gen van bewustz­i­jn en -word­ing. De eerste ervar­ing met Kun­dali­ni Yoga was voor hem dan ook als thuiskomen. Al snel vol­gde een teacher train­ing bij Guru­mar­ka. Tij­dens de oplei­d­ing kreeg Daniël de spir­ituele naam Hari Bir Singh.

Sinds 2012 geeft hij les, bevlo­gen en puur. Met zijn yoga­lessen wil hij je lat­en ervaren hoe je met meer toewi­jd­ing aan je Zelf, een dieper en rijk­er bestaan kunt lev­en. De weg naar bin­nen is de weg naar vri­jheid.

Daniël / Hari Bir Singh geeft Kun­dali­ni yogales, Sham­bala-heal­ings en beoe­fent daar­naast nog Hatha Yoga.