Lessen & Tarieven

Momenteel geef ik geen yogales.
 
# Tarief
Proe­fles €10
Losse Les €12,50
5 Weeks Blok €50
Privéles (1,5 uur) €40

 

 

Ochtend-Sadhana

Geregeld is er een ocht­end-sad­hana van 05:00–07:30 (op zater­da­gen) met aanslui­tend geza­men­lijk ont­bi­jt (potluck).

Ram Das

Praktische Tips

  • Indi­en mogelijk eet je 2 uur voor de les niet meer of heel licht.
  • Draag com­fort­a­bele kled­ing.
  • Drink water voor en na de les.
  • Zorg ervoor dat je op tijd aan­wezig bent.

 

Aansprakelijkheid

  • Deel­name aan de activiteit­en van Wahe Guru Kun­dali­ni Yoga zijn op eigen risi­co. Je bent alti­jd ver­ant-woordelijk voor jezelf.
  • Heb je gezond­hei­d­sklacht­en en je wilt mee­doen aan de yoga­lessen, bespreek dit dan ook met je huis­arts of spe­cial­ist.
  • Stel de docent voor aan­vang van de les op de hoogte van eventuele gezond­hei­d­sklacht­en of andere fysieke bij­zon­der­he­den (bv. hoge bloed­druk, men­stru­atie, spi­er- of gewricht­sklacht­en etc.). Mogelijk kan de docent indi­vidu­ele aan­wi­jzin­gen geven, die van belang zijn.
  • Onder­breek bij klacht­en een activiteit (pijn, kramp, duize­ligheid, mis­selijkheid etc.) en laat dit weten aan de docent.
  • Volg de instruc­ties zo goed mogelijk op.
  • Wahe Guru Kun­dali­ni Yoga is niet aansprake­lijk voor schade en/of ver­lies van eigen­dom­men van de deel-nemer, noch voor enig lichamelijk let­sel dat voor, tij­dens of na een les/workshop is ontstaan.