Lessen & Tarieven

Dag Lesti­j­den Locatie
Maandag 18.30 – 19.30 Go4­Fit­ness Bedum
Noord­wold­er­weg 82
9781 AK Bedum
Dins­dag 19.00 – 20.30 Wahe Guru Kun­dalini Yoga
(mijn woonkamer)
Berken­laan 25
9741 JK Gronin­gen
# Tarief
Proe­fles €10
Losse Les €12,50
5 Weeks Blok €50
Privéles (1,5 uur) €40


Ochtend-Sadhana

Geregeld is er een ocht­end-sad­hana van 05:00–07:30 (op zater­da­gen) met aanslui­tend geza­men­lijk ont­bi­jt (potluck). Houd
mijn Face­book-pag­i­na in de gaten voor data en lokatie.

Ram Das

Praktische Tips

  • Indi­en mogelijk eet je 2 uur voor de les niet meer of heel licht.
  • Draag com­fort­a­bele kled­ing.
  • Drink water voor en na de les.
  • Zorg ervoor dat je op tijd aan­wezig bent.

 

Aansprakelijkheid

  • Deel­name aan de activiteit­en van Wahe Guru Kun­dalini Yoga zijn op eigen risi­co. Je bent alti­jd ver­ant-woordelijk voor jezelf.
  • Heb je gezond­hei­d­sklacht­en en je wilt mee­doen aan de yoga­lessen, bespreek dit dan ook met je huis­arts of spe­cial­ist.
  • Stel de docent voor aan­vang van de les op de hoogte van eventuele gezond­hei­d­sklacht­en of andere fysieke bij­zon­der­he­den (bv. hoge bloed­druk, men­stru­atie, spier- of gewricht­sklacht­en etc.). Mogelijk kan de docent indi­vidu­ele aan­wi­jzin­gen geven, die van belang zijn.
  • Onder­breek bij klacht­en een activiteit (pijn, kramp, duize­ligheid, mis­selijkheid etc.) en laat dit weten aan de docent.
  • Volg de instruc­ties zo goed mogelijk op.
  • Wahe Guru Kun­dalini Yoga is niet aansprake­lijk voor schade en/of ver­lies van eigen­dom­men van de deel-nemer, noch voor enig lichamelijk let­sel dat voor, tij­dens of na een les/workshop is ontstaan.