Yogi Bhajan

Heel lang gele­den werd Kun­dali­ni Yoga doorgegeven op een sub­tiel niveau in stilte en in het geheim. Pas in 1969 werd het van Noord-India naar het west­en (de VS) gebracht door Yogi Bha­jan (Harb­ha­jan Singh Khal­sa 1929–2004). Als Meester in Kun­dali­ni Yoga begon hij de oer­oude lerin­gen open­lijk te onder­wi­jzen met de inten­tie om nieuwe ler­aren te creëren voor de wereld. Ook creëerde hij de 3HO fam­i­lie: Healthy, Hap­py and Holy Orga­ni­za­tion, een inmid­dels wereld­wi­jd actieve non-prof­it organ­isatie.

If you want to learn a thing, read that; if you want to know a thing, write that; if you want to mas­ter a thing, teach that.

Yogi Bha­jan